Jak zatlačit kolík do zdi

Při provádění mnoha oprav je často nutné používat hmoždinky. Když je tato část poháněna do povrchu stěny, vzniká spolehlivá upevňovací jednotka, která je schopna odolat těžkým nákladům. Správně zatlučený kolík je téměř nemožné odstranit z těla materiálu, ve kterém je upevněn. Pojďme přijít na to, jak do kladiva správně vložit kladivo.

Rozmanitost hmoždinek

Hmoždinky Existuje mnoho druhů. Pro každý případ jsou vybrány různé - vše závisí na úkolu. Všechny hmoždinky jsou rozděleny do dvou velkých skupin: univerzální a expanzní.

Jak zatlačit kolík do zdi Prostor

Mezi distanční hmoždinky patří upevňovací prvky, jejichž kryt je během instalace rozšířen. Horní část dílu je obvykle vyrobena z hustého plastu, zatímco jádro, které je našroubováno do objímky, je vyrobeno z plastu nebo kovu. Takové hmoždinky jsou převážně kladeny do pevných stěn pevným plnivem.

Jak zatlačit kolík do zdi Univerzální

Univerzální konektory lze upevnit do stěny, která je dutá. Materiál horní části hmoždinky působením rotační síly jádra se zkroutí a vytvoří nylonový povrch, který těsně přiléhá k povrchu otvoru vytvořeného ve stěně. Pro upevnění izolace se používají hmoždinky se širokými uzávěry.

Jak zatlačit kolík do zdi Poppet

Délka kolíků se velmi liší - od 20 do 120 mm. Totéž platí pro průměr dílů - od 4 do 20 mm.

Jedním z nejoblíbenějších spojovacích prvků jsou plastové expanzní zátky. Tělo v těchto částech je vyrobeno z nylonu, polypropylenu nebo jiných identických materiálů. Zástrčka takové kotvy vypadá figurálně - na ní je vidět mnoho ostrých výčnělků a antén, díky čemuž část pevně „sedí“ ve zdi. Expanzní plastová hmoždinka je opatřena kovovým jádrem, které je delší než vnější základna. Jádro je opatřeno závitem nebo kuželovitými útvary. Díky nim je vnitřek hmoždinky při našroubování pevně uchycen v plastovém pouzdře, a tudíž ve zdi.

Proces pohánění hmoždinky

Během konstrukce a opravy je nejvíce žádaná hmoždinka se samořezným šroubem nebo hmoždinkami, které mohou být upevněny v různých materiálech. Chcete-li je správně upevnit do zdi a poskytnout kvalitní držák, musíte splnit určité podmínky. Pouze na první pohled se zdá, že je velmi snadné kladivo hmoždinky vložit do zdi. Aby nedošlo k poškození materiálu, musíte dodržovat pravidlo, že těleso hmoždinky nesmí vyčnívat za hranu povrchu stěny.

Jak zatlačit kolík do zdi Je vyvrtán otvor

  • Ve stěně děrovače je vytvořen otvor a průměr vrtáku se musí shodovat s velikostí hmoždinky v sekci. Je důležité, aby hloubka otvoru byla o 0,5 cm delší než hmoždinka.
  • Po provedení díry je nutné jej vyčistit praktickým dlouhým předmětem. Aby se odstranil prach, může být otvor proplachován vzduchem nebo například pomocí vysavače.
  • Poté vložte těleso hmoždinky do otvoru a zatlačte jej, dokud se okraj dílu neshoduje s povrchem stěny.
  • Poté se šroub zašroubuje do plastové základny téměř celou cestou. Ve verzi s hřebíkem je hřebík zatlučený. Jádro po vstupu do tělesa vnějšího pláště dílu bude působit trhlinku na základnu v díře a bude prakticky nemožné vytáhnout kolík ven. Chcete-li nainstalovat kvalitu hmoždinky, musíte dodržovat všechna nezbytná pravidla.

Jak zatlačit kolík do zdi Hmoždinka v díře

Je třeba poznamenat, že jádro musí být zkroucené, spíše než kladivem. V opačném případě může pouzdro prasknout a ztratit své upevňovací vlastnosti. Toto prohlášení je vhodné pouze pro hmoždinky, jejichž jádrem je šroub. Hřeb musí být zatlačen na doraz.

Video

Viz ilustrativní video o instalaci hmoždinky:

Vyhledávání

Související články